Märkning av produkter för att assistera synskadade

Detta kan vara intressant läsning för individer eller affärsverksamheter som arbetar med annorlunda typer av produkters märkning eller info till kunder.

Detta kan du grunna på för att främja för folk med synskada eller kanske ej kan se något alls.

En förutsättning
Är givetvis att skrift på förpackningar är klar samt läsbar.
Med en tydlig skrift menas att den är på minst 14 punkter, (ta en runda i snabbköpet samt kolla på ett litet antal förpackningar så får man se hur det ”finstilta” istället alltför mestadels används för att dölja info som kanske inte är så positiv för produkten).

Att texten är skriven i god kontrast, gul text på ljusgul botten visar på flagrant okunskap om hur även friska seende kan studera en skrift. All informatiomn som kan anses behövas för att en användare ska kunna bedöma varans innehåll borde vara explicit läsbar
Pris, innehåll, doseringar, eventuell varningstext, bäst före datum etc.

Taktil märkning av produkter
Alternativt som Kemikalieinspektionen valt att kalla det: Kännbar varningsmärkning. Såg i tidningen idag att det krävs ”kännbara påföljder” för någon svår kriminell, men får antagligen antaga att det skall vara kännbart på något andra sätt. Jag blandar jag i leken samt kallar det för 3D-märkning alternativt taktil.

För konsumenter som är gravt synskadade eller totalt blinda så är 3D märkningen ett fason att göra en produkt identifierbar.

Det bästa hade så klart varit att markera all info om produkten med punktskrift (blindskrift), men idag finns det ”bara” EU direktiv som kräver att somliga produkter som kan vara skadliga för människors hälsa skall vara märkta med en taktil (3D) varningstriangel.

Vi får antagligen anta att detta är ett första steg i ”jakten på vettig info även för blinda” Har sett någonstans att en del Franska viner är punktmärkta, men konstigt nog så är ej alla mediciner eller deras förpackningar punktmärkta?

Om du skulle få ett behov att 3D / taktil märka några utav dina produkter men kanske inte innehar de volymer som behövs för att prägla / prägla egna så föreslår jag en sökning på Google ”taktila etiketter”, där kan du finna olika e-butiker som säljer dessa i mindre volymer, ända ned till ett hundratal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *