Göra egen taktil markering

En “home made” förfarande för markering kan vara att man lämnar spår i ytan på det du markerar.

Detta kan funka bra för en vanlig häll eftersom matlagningsfett kan stänka på den plats där dina vanliga märken är, samt om de är något i stil med bumpons (Små sfärer eller figurer utav gummi som man klistra på olika ytor), alternativt någon annan sak man satt på ytan, så kan de lätt dratta utav.

Gör en markering med en fickkniv, ets arbetsredskap och så vidare kan nyttjas för att göra skrapmärken. Som du skulle med nagellack eller färgen som sväller, blott accentuera var du anser att du behöver märkena.

Punktskrift etiketter

Om man studerar alternativt redan kan punktskrift kan man göra etiketter med assistans utav ett skiffer samt skrivdon och ett litet antal Dymo tejper som du kan handla i flera butiker. Dessa tejper är samma art av tejp som man hittar i de etikett märkare som gör reliefeffekt bokstäver för annorlunda don.
Och man kan tänka på, kanske ska du inhandla blindskriftsetikett märkare.

Dymo Braille etiketterna används mest effektivast för sådana don som de platta ytor som på en mikrovågsugns panel tryckknapp, och för vissa inställningar på brickor eller torktumlare.
Du kunde märka alla nummer, startknappen, avfrostningen samt eventuella särskilda inställningar som drycker, popcorn, alternativt middagar som somliga mikrovågsugnar kommer förprogrammerade för.
Vår mikrovågsugn innehar bara 2 bumpons på den. En på stoppknappen och en på en knapp som, när man trycker den, det automatiskta programmet startar och körs i en minut. Samt naturligtvis har vi också en märkning på popcorn knappen!

Ytterligare idéer

Somliga saker kan ge dig problem.

Du kan lägga ett rynka på en liten tejpbit för att göra en ås för att förvärva som en markör för en tvättmaskin alternativt torktumlare, alternativt man kan göra punkter av klister.

Begagna lim på tvättmaskinen samt torktumlare, och även om de innehar stannat på tvättmaskinen, innehar de mer eller mindre fallit dän från torktumlaren totalt och hållet.

Vissa saker kan du kanske ej märka, alternativt som i fallet med vår gemensamma tvättinrättning i lägenheten, som ej skulle fungera bäst att märka.
Några exempel på saker som antagligen ej ska speciella markering är köks timers man kan köpa från någon butik med upphöjda nummer.

Reglagen för luft samt hetta ska inga speciella markeringar alldenstund kontrollerna för att alternera emellan hetta, av och luft innehar klickmarkeringar och du kan känna dem klicka, spaken som styr hurdan varmt alternativt kyligt går från höger till vänster samt kan ställas in med en fullkomlig del korrekthet genom att känna var längs streck spaken är.

En gasspis behöver ej heller märkas eftersom du kan beröra hur hög värmen är, och känner om det knallar opp alternativt ner, avhängig på som sätt du vrider ratten.

Jag hoppas att detta har gett dej några idéer för märkning samt att göra egna taktila märkningar saker i ditt hushåll!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *